Yönetim Kurulu

Sidranur Canpolat

Yönetim Kurulu Başkanı

Hande Ayverdi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Halil Alper Yalçın

Yönetim Kurulu Üyesi

Nihal İnci

Yönetim Kurulu Üyesi

Afife Seyrek

Yönetim Kurulu Üyesi