Koordinasyon Departmanı

Tüm aktiviteler için gerekli koordinasyonu, eğitmen, konuşması ve üniversite sektör iş birliği çalışmalarıyla sağlayan Koordinasyon Departmanı; Topluluğun tüm şirketler ile olan ilişkilerini, eğitmen/konuşmacı iletişimleriyle ilgilenir. Öğrencileri iş hayatına en iyi şekilde hazırlamak ve öğrencilerin kariyerler hedeflerine destek olmak amacıyla diğer departmanlarla ortak çalışmalar yürütür. Üniversite Sektör İş birliği ve Kurumsal iletişim eğitimleri başta olmak üzere şirketler, eğitmenler ve konuşmacılar ile etkin görüşmeler sağlamak için gerekli bilgilendirme, eğitim ve deneyim faaliyetleri ile üyeleri uzman/deneyim sahibi kişiler, sektörler ve şirketler ile tanıştırır. Bunları yaparken Yönetim Kuruluna bağlı Direktörler ile ortak bir çalışma yürütür.

Medya ve İletişim Departmanı

Tüm aktiviteler için gerekli tanıtım ve iletişimleri, sosyal medya, yayınlar, röportajlar ve medya sponsorluğu çalışmalarıyla sağlayan Medya ve İletişim Departmanı; Topluluğun tüm tanıtım/görünürlük ve iletişim işleriyle ilgilenir. Topluluğa görünürlük sağlamakla ilgilenmesi nedeniyle tüm departmanlarla irtibat halindedir ve gerektiğinde diğer departmanlarla ortak çalışmalar yürütür. Sosyal Medya, Grafik Tasarım ve Yazılım eğitimleri başta olmak üzere sosyal medya ve diğer medya kanalları ile etkin tanıtımlar sağlamak, tanıtımlara içerikler üretmek, web sitesi ve yazılım desteği sağlamak için gerekli bilgilendirme, eğitim ve deneyim faaliyetleri ile üyelerin kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlanarak üyeleri ilgi alanları ve/veya gelecekteki meslekleri ile tanıştırır. Bunları yaparken Tüm Departmanlar ile ortak bir çalışma yürütür.

Proje ve Strateji Geliştirme Departmanı

Tüm aktiviteler için gerekli strateji geliştirmeyi, denetleme ve analiz departmanının analiz sonuçları ve ulusal, uluslararası organizasyonları inceleyerek sağlayan Proje ve Strateji Geliştirme Departmanı; Topluluğun tüm projelendirme ve strateji belirleme işleriyle ilgilenir. Topluluğun strateji faaliyetleri ile ilgilenmesi nedeniyle tüm departmanlarla irtibat halindedir ve gerektiğinde diğer departmanlarla ortak çalışmalar yürütür. Proje Yazma ve Proje Yönetimi eğitimleri başta olmak üzere proje süreçlerinde diğer departmanlar ile etkin görüşmeler sağlamak ve yeni stratejiler üretmek, ilgili paydaşlarla süreçleri yürütmek için gerekli bilgilendirme, eğitim ve deneyim faaliyetleri ile üyelerin kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlanarak üyeleri proje okuma, yazma ve yürütme süreçleri ile tanıştırır. Bunları yaparken Tüm Departmanlar ile ortak bir çalışma yürütür.

Organizasyon Departmanı

Tüm aktiviteler için gerekli organizasyonu, etkinlik ve stant çalışmalarıyla sağlayan Organizasyon Departmanı; Topluluğun tüm organizasyon işleriyle ilgilenir. Topluluğun saha faaliyetlerini sağlamakla ilgilenmesi nedeniyle tüm departmanlarla irtibat halindedir ve gerektiğinde diğer departmanlarla ortak çalışmalar yürütür. İletişim ve İnsan İlişkileri, Pazarlama ve Organizasyon Yönetimi eğitimleri başta olmak üzere öğrenciler ve organizasyon paydaşları ile etkin görüşmeler sağlamak için gerekli bilgilendirme, eğitim ve deneyim faaliyetleri ile üyelerin kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlanarak üyeleri organizasyon yönetimi, takım çalışması ve etkili pazarlama teknikleri ile tanıştırır. Bunları yaparken Tüm Departmanlar ile ortak bir çalışma yürütür.

Denetleme ve Analiz Departmanı

Tüm aktiviteler için gerekli analizi, etkinlikler ve stant çalışmaları ile sağlayan Denetleme ve Analiz Departmanı; Topluluğun tüm denetleme işleriyle ilgilenir. Topluluğun iş geliştirme faaliyetleri ile ilgilenmesi nedeniyle tüm departmanlarla irtibat halindedir ve gerektiğinde diğer departmanlarla ortak çalışmalar yürütür. Sistem Analizi ve Tasarımı eğitimleri başta olmak üzere iş geliştirme süreçlerinde diğer departmanlar ile etkin görüşmeler sağlamak ve çözümler üretmek, ilgili paydaşlarla süreçleri yürütmek için gerekli bilgilendirme, eğitim ve deneyim faaliyetleri ile üyelerin kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlanarak üyeleri sistem analizi, takım çalışması ve iş geliştirme ile tanıştırır. Bunları yaparken Tüm Departmanlar ile ortak bir çalışma yürütür.

Sosyal Sorumluluk Departmanı

Tüm aktiviteler için gerekli farkındalığı, projeler ve önemli günler/haftalar çalışmaları ile sağlayan Sosyal Sorumluluk Departmanı; Topluluğun tüm farkındalık projeleri ile ilgilenir. Topluluğun farkındalık faaliyetleri ile ilgilenmesi nedeniyle tüm departmanlarla irtibat halindedir ve gerektiğinde diğer departmanlarla ortak çalışmalar yürütür. Sosyal Farkındalık eğitimleri başta olmak üzere projelendirme süreçlerinde diğer departmanlar ile etkin görüşmeler sağlamak ve çözümler üretmek, ilgili paydaşlarla süreçleri yürütmek için gerekli bilgilendirme, eğitim ve deneyim faaliyetleri ile üyelerin kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlanarak üyeleri farkındalık bilinci, takım çalışması ve doğru iletişim ile tanıştırır. Bunları yaparken Tüm Departmanlar ile ortak bir çalışma yürütür.

Finansman Departmanı

Tüm aktiviteler için gerekli finansmanı, reklam ve sponsorluk çalışmalarıyla sağlayan Finansman Departmanı; Topluluğun tüm mali işleriyle ilgilenir. Topluluğa kaynak sağlamakla ilgilenmesi nedeniyle tüm departmanlarla irtibat halindedir ve gerektiğinde diğer departmanlarla ortak çalışmalar yürütür. Finans ve Sponsorluk eğitimleri başta olmak üzere şirketler ile etkin görüşmeler sağlamak için gerekli bilgilendirme, eğitim ve deneyim faaliyetleri ile üyelere şirket tanıtımlarını yaparak üyeleri sektörler ve şirketler ile tanıştırır. Bunları yaparken Koordinasyon Departmanına bağlı Direktörler ile ortak bir çalışma yürütür.